pagetag.png
/团队介绍
maintitle_bk.png

团队介绍

主持律师

蔡昆洲 律师

Mr. Kunchou Tsai, Esq.

律师/金融仲裁人

蔡昆洲 律师
律师

陈静芳 律师

Ms. Yvonne Jing-Fang Chen, Esq.

长驻上海,专长公司法、金融法、证券交易法。

陈静芳 律师
顾问

顾紫翚 博士

Ms. Zi Hui Gu

顾紫翚 博士
律师

姜懿庭 律师

Ms. Yiting Chiang, Esq.

姜懿庭 律师
会计师

林仅顺 会计师

Mr. Adam Lin, CPA

兼具会计与法律双专长,鉴识会计专家证人。

林仅顺 会计师
律师

曾学立 律师

Mr. Hsueh Li Tseng

广泛处理一般商务、民事。熟悉电玩产业。

曾学立 律师
顾问

朱立伟 律师

Mr. Ray Chu, Esq.

朱立伟 律师
律师

吕昕禹 律师

Mr. Shin Yu (Edward) Lu, Esq.

吕昕禹 律师
律师

曾曼盈 律师

Ms. Amanda Man-Yin Tseng

台湾和英国律师,处理跨两地之法律案件,专注于智财、著作权。

曾曼盈 律师
律师

高士伟 律师

Mr. Laurence Kao, Esq.

高士伟 律师
顾问

杨佳陵 律师

Dr. Chia-Ling Ann Yang, Esq.

杨佳陵 律师