/ Our Team
 
Team introduction

Kun-Chou Tsai, Esq.

Leading Partner

Man-Yin Tseng, Esq.

Hsueh Li Tseng,

Esq.​

Laurence Kao, Esq.

Adam Lin, CPA

Counsel (Accounting)

Jing-Fang Chen, Esq.

Dr. Meng-Shiang Lin

Zi-Hui Gu

Counsel

Contact us

© 2018 All Rights Reserved.